Begrensningen på antall personer gjelder selv om man er del av samme familie eller omgangskrets.

- Det store smitteutbruddet som skjedde etter flere private fester i forbindelse med et bryllup i Østfold, samt en forsinket smitteoppsporing etter Hurtigruta-utbruddet før helga, minner oss om at lokale utbrudd kan skje også i vår kommune. For å begrense og hindre lokale utbrudd, ønsker vi å minne om gjeldende smittevernregler, sier kommuneoverlege Viggo Lütcherath.

Alle har et individuelt ansvar om å følge smittevernreglene for å hindre smittespredning. Et spesielt ansvar hviler på dem som arrangerer feiringer, sammenkomster og fester.

Ungdomsfester

Store private ungdomsfester i privat regi og uten arrangør er forbudt i henhold til smittevernloven, og kommunelegen oppfordrer foreldre til å ta dette opp med sine ungdommer og minne om det store ansvaret vi alle har for å forhindre smittespredning.

Ansvarlig arrangør

For arrangementer på offentlig sted, for eksempel konserter, seminarer, bursdager, bryllup, begravelser og religiøse samlinger, kan det være opptil 200 personer samlet og det må være én ansvarlig arrangør.

Arrangøren må gjøre en risikoanalyse av arrangementet og ha oversikt over hvem som er til stede for å kunne bistå kommune og politi ved en eventuell senere smitteoppsporing. Ansvarlig arrangør må sørge for at det er nok plass til at alle deltakerne kan holde minst én meter avstand.

Avtal ansvar

Ved utleie av et forsamlingslokale, hvor arrangøren for eksempel også får mat og servering fra et cateringselskap, må det gjøres klart i avtaler hvem som har ansvar for hva.

- Det nærmer seg tiden for konfirmasjoner og jeg har forståelse for at det kan være utfordrende å forholde seg til disse reglene. Mange synes det er vanskelig å forstå at en konfirmasjon i fredelige former, i privat regi, ikke kan samle mer enn 20 personer når andre større arrangementer har 200 deltakere. Jeg oppfordrer alle til å lage kreative og hyggelige løsninger innenfor det som er tillat. Kanskje halvparten av familien kan komme til middag og resten til kaffe, sier Lütcherath. Alternativet er å leie et offentlig lokale.

Åpenhet er viktig

Kommunen er i stand til å gi god og umiddelbar hjelp til testing og smittesporing dersom et smittetilfelle eller et større utbrudd skulle oppstå.

- Hvis det skjer, er det viktig at involverte ikke holder igjen informasjon, men er åpne og behjelpelige slik at vi unngår større smittespredning som vi ser andre steder i landet. Dette er viktige prinsipper som skal hjelpe oss å begrense og slå ned lokale utbrudd, sier kommuneoverlege Viggo Lütcherath

Slik er regelverket knyttet til arrangementer:

  • For arrangementer på private steder kan inntil 20 personer være samlet, men det må være minst én meter mellom gjestene. Det må ikke være en meter mellom dem man angir som sine nærmeste eller som tilhører samme husstand. Hver person teller som én, selv om man er del av samme familie eller omgangskrets.
  • For arrangementer på offentlig sted kan det være opptil 200 personer samlet. Forutsetningen er at det er en ansvarlig arrangør. Arrangøren må sørge for at det er nok plass til at alle deltakerne kan holde minst én meter avstand, og ha oversikt over hvem som er tilstede. Det samme gjelder arrangement i lokaler som leies ut, inkludert i hotellfasiliteter, grendehus, forsamlingshus, konferansesaler og haller.
  • Med arrangement menes blant annet konserter, seminarer, varemesser, midlertidige markeder, bursdager, bryllup, begravelser og religiøse samlinger. Loppemarkeder til inntekt for frivillige organisasjoner omfattes ikke.
  • Med offentlig sted menes et sted bestemt for alminnelig ferdsel eller et sted der allmennheten ferdes. Det samme gjelder arrangementer i lokaler og utendørs arealer som leies eller lånes ut, inkludert hoteller, grendehus, forsamlingshus, konferansesaler og haller.

Kilde: www.helsenorge.no