Medlemmer

Medlemmer Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne

Tove Kristiansen Representanter for organisasjoner/andre
Helge Pedersen Representanter for organisasjoner/andre
Linda Ann Kleiven Representanter for organisasjoner/andre
Marianne Skoie Representanter for organisasjoner/andre
Øystein Steinsvåg Representanter for organisasjoner/andre
Svein Jarle Haugland Representanter for kommunestyret
Anna Kristine Haraldstad Representanter for kommunestyret