Ansvarsområde

Kommunal barnehagemyndighet. Påse at barnehagene driver i tråd med Barnehageloven. Vedtak om spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegging. Vedtak om offentlig tilskudd til private barnehager.