Hva er rådmannens rolle/ansvar?

  • Rådmannen er kommunens øverste administrative leder og skal sørge for at sakene som legges frem til politisk behandling er forsvarlig utredet og at vedtak blir iverksatt.
  • Rådmannen skal se til at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede rutiner og retningslinjer. 
  • Rådmannen har fått delgert myndighet fra kommunestyret til å fatte vedtak i en rekke ikke-prinsipielle saker, som ikke er delegert til andre. Rådmannen kan delegere myndighet til å fatte vedtak videre ned i organisasjonen.

Rådmann - Kyrre Jordbakke

Kontaktinformasjon

Rådmann: Kyrre Jordbakke 
Telefon: 90 53 45 87
Send rådmannen e-post

Assisterende rådmann - Rune Stokke

Kontaktinformasjon

Assisterende rådmann: Rune Stokke
Telefon: 91 55 30 54
Send ass. rådmann e-post