Hvordan søker du?

Du fyller ut skjemaet Søknad om Helse- og omsorgstjenester. Skjemaet sendes så til Lindesnes kommune, Nordre Heddeland 26, 4534 Marnardal.

Hvem kan få rehabilitering i hjemmet?

Du kan få denne rehabiliteringen etter at di er utskrivningsklar fra sykehus eller døgnrehabilitering. 

Det passer også for deg som bor hjemme, og har sammensatt og komplekse utfordringer, eller dersom du står i fare får å få et funksjonsfall. 

Hva får du?

Rehabiliteringen foregår i 8 uker eller mer. 

Du vil få oppfølging av et tverrfaglig team.