Hva kan sentralbordet hjelpe med?

Ofte kan sentralbordet besvare enkle spørsmål der og da, andre ganger må de sette telefonen videre til innbyggertorvene eller saksbehandlere. Til informasjon er vi ca. 2000 ansatte i den nye kommunen.

Ansattliste ikke klar

Vi har dessverre ikke publisert noe ansattliste med kontaktinformasjon på nåværende tidspunkt.