I kommunen legger vi vekt på at personalet har god kompetanse for å hjelpe familier i en sårbar situasjon, og gi hver enkelt familie et godt tilbud. Et av fokusområdene er å ha førstesamtale med alle foreldre til barn i barnehagen.

I en førstesamtale vil vi stille en del spørsmål for å få vite mest mulig om barnet sitt liv frem til nå. Hva og hvor mye som deles er selvsagt opp til foreldrene/foresatte. Vi kommer til å spørre om tiden fra graviditet og frem til nå. Vi ønsker informasjon om hva barnet liker og ikke liker, hva som er viktig i barneoppdragelsen, og vi vil spørre om ressurser og utfordringer som familien har. Andre temaer vi tenker å ta opp er barn og foreldre sin fysiske og psykiske helse, og eventuelle erfaringer knyttet til rusmidler og voldelig atferd.

Samtalen vil skje før oppstart eller i løpet av den første tiden i barnehagen. Det er barnehagelærer på avdelingen/basen som vil ha samtalen.