Ved diverse vansker

Ved språkvansker, sosiale vansker, forsinket/avvikende motorikk, spisevansker eller sykdom/vedvarende fysiske plager, syn/hørsel-avvik der det ikke er bekymring vedrørende omsorgsforhold ⇒ anbefal foresatte rask kontakt med fastlege og/eller foreslå møte med helsestasjon (se Samarbeid barnehage og helsestasjon). Vurder samtidig tverrfaglig drøfting i oppvekstteamet.

Usikkerhet om typisk barnevernsak?

Drøft saken anonymt med barnevernstjenesten.