Informasjon om testing

Formålet med å teste barna flere ganger for å unngå karantene er at barn og unge skal ha en mest mulig normal hverdag med et åpent skoletilbud som inneholder læring, sosiale relasjoner og trivsel.

Barn som har levert signert samtykkeskjema blir testet dersom det oppstår smitte. Dersom det blir aktuelt med testing av ditt barn, vil du få beskjed hvor og når testen skal tas.

  • Barn som tester negativt slipper karantene, og kan fortsette å gå på skole og aktiviteter som normalt.
  • Hvis barnet tester positivt blir foresatte kontaktet og barnet settes i isolasjon.
  • Dersom foresatte ikke har samtykket til testing, må barnet holde seg hjemme fra skolen og være i 10 dager ordinær smittekarantene.

Vi bruker hurtigtester. Testen tas fra ytre del av nesa og er skånsom for barnet.

Mer informasjon og samtykkeskjema

Les mer om testing av barn i barnehage og skole, og finn samtykkeskjema her.