Samfunnet er nå åpnet mer opp, og mange nærkontakter slipper karantene. Dermed er risikoen for smitte og sykdom større enn noen gang for de som ikke er vaksinert.

Det haster nå å få vaksinert befolkningen.

Det viktigste du kan gjøre for å beskytte deg selv og andre mot smitte og sykdom, er å vaksinere deg hvis du ikke allerede har gjort det.

Du kan bestille time selv

Det er fremdeles mulig å bestille time selv via nettsiden her, og vi oppfordrer alle som ønsker å vaksinere seg til å gå inn og bestille time selv.

Tildeling av timer til uvaksinerte

Fra mandag av vil kommunen begynne å tildele timer til vaksinering på sms til de som ennå ikke har bestilt time.

Dersom du ikke ønsker å vaksinere deg, kan du enkelt melde fra om at du ikke ønsker vaksinen ved å klikke her (samme sted som du bestiller time). Hvis du registrerer at du ikke ønsker vaksinen, vil du ikke bli tildelt time.

Sykehusinnleggelser

De som blir smittet nå får stort sett delta-viruset. Flere av de som blir syke får behov for sykehusinnleggelse.

66% av de som blir innlagt på sykehuset er uvaksinerte, 14% delvaksinerte, og 20% fullvaksinerte. Blant de fullvaksinerte er de fleste eldre mennesker. Blant de uvaksinerte er det også yngre mennesker.