Klikk her for å se møtet på Kommune-TV.

Møtet starter som et administrasjonsutvalg bestående av formannskapet og tillitsvalgte, før det går over i et ordinært formannskapsmøte. Tillitsvalgte blir blant annet med på behandlingen av saken om arbeidsgiverstrategi.

Orienteringer:

 • Rådmann Kyrre Jordbakke om aktuelle saker og prosesser.
 • Kommuneoverlege Viggo Lütcherath om korona, smittesituasjonen og vaksinasjon.
 • Næringssjef Kjell Rune Olsen om Næringslivssituasjonen og tiltak for god sommeravvikling

Saker til behandling

 • Fremdriftsplan og arbeidsgruppe arbeidsgiverstrategi
 • Midler til oppstart planprosess ny fylkesvei 460
 • Anskaffelsesstrategi
 • Fritidsklubbtilbudet 
 • Kommunale midler til lag og foreninger
 • Intensjonsavtale om sammenslåing Agder Energi
 • Generalforsamling Ime verksted
 • Representantskapsmøte Risøbank IKS
 • Generalforsamling Maren
 • Søknad om fritak fra eiendomsskatt for Specto
 • Søknad om fritak fra eiendomsskatt Hald

Innkalling og sakspapirer

Vi har for tiden tekniske problemer med innsynsløsningen. Hvis du ønsker å se komplett innkalling og sakspapirer er de tilgjengelige som pdf her.