Første sak om avviklingsavtale med forrige eier av Sjøsandsleiren er unntatt offentlighet. Sendingen blir pauset mens saken behandles.

Se møtet på kommune-TV her.

Andre saker som formannskapet skal behandle er blant annet:
✅ parkeringshus på nedre Malmø
✅ Selskapsavtale Kristiansand Havn IKS
✅ Årsregnskap nye Lindesnes
✅ Næringstiltak 2020
✅ Økonomirapport 2. tertial
 
Det blir i tillegg gitt orienteringer om kommunens drift og håndtering av koronasituasjonen, innkjøpsstrategi, Barnevern Sør og "Kjærlighet og grenser".
 

Sakspapirer

Trykk her for å se komplett saksliste og sakspapirer.