I starten av møtet vil rådmann Kyrre Jordbakke orientere om pandemisituasjonen og andre aktuelle saker. 

Saker til behandling:

  • Overføring av ubrukte investeringsbevilgninger fra 2020
  • Søknad om tilskudd til vedlikehold av kirkebygg
  • Valget 2021 - organisering og delegasjon
  • Innkalling til representantskapsmøte for Arkivsenter sør IKS
  • Betalingsløsning ved booking av tennisbaner i idrettsparken
  • KS Debatthefte 2021
  • Søknad om tilleggsbevilgning Mandal kirke - FSK 11.03.2021

Du kan se møtet direkte eller i opptak på kommune-TV.

Møteinnkalling og sakspapirer kan du lese her.