Orienteringer

  • Rådmann Kyrre Jordbakke orienterer om aktuelle saker
  • Konsernsjef i Agder Energi, Steffen Syvertsen, orienterer 

Saker til behandling

  • Virksomhetsoverdragelse Halse legesenter og Øvrebyen legesenter
  • Tennisbaner Idrettsparken - Driftsavtale mellom Lindesnes kommune og Mandal tennisklubb
  • Annengangsbehandling detaljregulering for Vigeland sentrum, delområde B/F7 Sparbygget
  • Annengangsbehandling detaljregulering for Nordgloppa og Sønnergloppa, Sandnesheia

I tillegg til sakene, vil Barne- og Ungdomsrådet holde et innlegg.

Spørsmål til besvarelse:

Ordføreren svarer ut spørsmål fra SP om å ta vare på matjorda.

Interpellasjon:

Interpellasjon fra MDG om seksualundervisning.