Saker som ble behandlet

 

 • Økonomirapport per 30. april 2022
 • Plan for legetjenester 2022-2024
 • Sammen i utvikling velferd - bærekraftige helse og omsorgstjenester i Lindesnes kommune - analyse og utviklingsprosjekt våren 2022
 • Utgifter til lærebøker og materiell
 • Strategi-sak vedrørende Lindesnes kommunes handlingsplan 2023-2026
 • Oppstart av faglig utredning av Oksøy-Ryvingen landskapsvernområdet som nasjonalpark
 • Lokalisering av nytt helsehus i Lindesnes
 • Annengangsbehandling detaljregulering av Marnarkrysset, Lyngdal grense
 • Eierskapsmelding for Lindesnes kommune 2022
 • Endringer i vedtekter for Lindesnes Havn AS
 • Renovering av kunstgress 
 • Søknad om kapitaltilførsel til Ime Verksted AS
 • Samarbeidsavtale felles vannkoordinator for områdene Mandal-Audna, Lygna og Sira-Kvina
 • Endringer av vedtekter for Lindesnes Havn KF
 • Renovering Nyplass kunstgressbane
 • Søknad om kapitaltilførsel til Ime Verksted AS
 • Ekspropriasjon av del gnr. 40