Se sendingen på kommune-TV.

Kommuneoverlege Viggo Lütcherath og rådmann Kyrre Jordbakke vil orientere om koronasituasjonen og vaksinering i Lindesnes kommune.

Saker som skal behandles:

  • Midler til oppstart av planprosess for fylkesvei 460 til Spangereid
  • Kommunal lånegaranti for parkeringsanlegg på nedre Malmø
  • Fritidsklubbtilbudet i Lindesnes kommune
  • Valg av politikere til arbeidsgruppe Arbeidsgiverstrategi
  • Søknad om fritak for eiendomsskatt for Specto AS
  • Søknad om fritak for eiendomsskatt Hald
  • Anskaffelesesstrategi for kommunen
  • Klagebehandling avslag på skjenkebevilling Mandal Hotel

Innkalling og sakspapirer

Klikk her for innkalling og sakspapirer.