Klikk her for å se møtet. Starter kl. 09.00 torsdag 26. november.

Møtet starter med orientering fra rådmannen om koronasituasjonen. 

Saker til behandling

Formannskapet skal behandle disse sakene:

  • Anskaffelsesstrategi 
  • Anmodning om bosetting av flyktninger 2021
  • Endring i valgloven
  • Økonomisk støtte til politiske partier
  • Søknad om tilskudd næringsfondet
  • Navn på havneforetaket
  • Handlingsplan 2021-2024 og budsjett 2021
  • Budsjett Mandal Havn KF 

Når sakene om handlingsplan og budsjett for Lindesnes kommune skal opp til behandling settes administrasjonsutvalget, bestående av formannskapet og tillitsvalgte.
Sakene skal videre til endelig behandling i kommunestyret 17. desember. 

Klikk her for å lese sakspapirene og komplett innkalling.