I starten av møtet vil rådmann Kyrre Jorbakke orientere om koronasituasjonen, vaksinering og andre aktuelle saker.

Se møtet

Torsdag er første gang på lenge at formannskapet har et fysisk møte i kommunestyresalen. Møtet er stengt for publikum av hensyn til smittevern, men det gjøres opptak og du kan se møtet direkte eller i etterkant på Kommune-TV via mobil, nettbrett eller PC.

Se møtet her.

Saker til behandling

  • Økonomirapport per utgangen av april
  • Strategisak Handlingsplan 2022-2025, budsjett 2022
  • Kommunal brøyting av private veier
  • Ny organisering av Midt-Agder Friluftsråd
  • Høring: Handlingsplan for Region Kristiansand
  • Innkalling til representantskapsmøte for Kristiansand Havn IKS
  • Myndighet delegert til Kristiansand Havn IKS
  • Innkalling til generalforsamling for Mandal Havn Strømsvika Holding AS
  • Innkalling til generalforsamlinger for Halse Eiendom AS og Malmø Hotell AS

Møteinnkalling og sakspapirer 

Les møteinnkalling og sakspapirer.

Drift og forvaltning

Utvalg for Drift og forvaltning hadde møte onsdag 9. juni.

Klikk her for å se hvilke saker som skal behandles og for å lese sakspapirer.

Se sendingen på Kommune-TV her.

Plan og samfunnsutvikling

Utvalg for Plan og samfunnsutvikling hadde møte onsdag 9. juni.

Klikk her for å se hvilke saker som skal behandles og for å lese sakspapirer.

Se sendingen på Kommune-TV her.