Du kan se møtet på kommune-TV.

Utvalget skal behandle tre saker:

  • Svar på høring om midlertidig avvik fra manøvreringsreglement forbi Laudal kraftverk
  • Frivillighetserklæring Lindesnes kommune
  • Oppstart av arbeid med plan for friluftslivets ferdselsårer

Etter at sakene er behandlet får utvalget en orientering om strategisk næringsplan.