Du kan se møtet på kommune-TV her.

Møtet starter med en orientering av rådmann Kyrre Jordbakke og en presentasjon av en 3d-modell av Oasen skole til planarbeidet.

Utvalget skal behandle disse sakene:

 • Prioritering av søknader til Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge
 • Opprettelse av underutvalg for folkehelse og levekår
 • Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålsforretning
 • Tilbakemelding til oppstart av planarbeid med detaljregulering for ny E39 Mandalskrysset - Lyngdals grense
 • 2. gangs behandling av detaljregulering for Sjøbovik - Hoven
 • Førstegangsbehandling detaljregulering for Sånum
 • Endring av reguleringsplan for Elvebredden - Buøy
 • Klagesak, mindre endring av reguleringsplan for Storestølheia
 • Søknad om forlengelse av dispensasjon for Oasen skole
 • Dyrstadvågen Skjernøy, reparasjon av mindre utvidelse av eksisterende brygge
 • Søknad om oppføring av tilbygg til eksisterende fritidsbolig Kalvvika

Sakspapirer

Du finner møteinnkalling og sakspapirer her.