Utvalget skal behandle følgende saker tirsdag 19. oktober:

Utvalget skal behandle følgende saker onsdag 20. oktober:

 • Førstegangsbehandling - Detaljregulering for Vigeland sentrum, delområde B/F7 Sparbygget
 • Søknad om fradeling av 10 daa
 • Søknad om dispensasjon for oppføring av to hytter - Reme 39
 • Søknad om dispensasjon for riving og gjenoppføring av båthus - Lenesfjordveien 42
 • Klagebehandling, avslag på dispensasjon for oppføring av tilbygg til hytte - Spangereidveien 1087
 • Søknad om dispensasjon for fradeling av boligtomt - Gjedeland
 • Behandling av konsesjonssøknad, Haraldstad 47
 • Søknad om konsesjon for gnr 10 bnr 1
 • Navnevedtak: Solgløtt - ny vei på Frøysland
 • Navnevedtak: Bekkedalen - ny vei Mjåland - Kleveland bru
 • Navnevedtak: Ny vei på øvre Vigeland - Øvre Vigeland tun
 • Navnevedtak: Støa torv - møteplass i Øvrebyen
 • Navnevedtak: Dora Haalands plass - møteplass i Øvrebyen
 •  

Se dagens møte på Kommune-TV her.

Se komplett innkalling og sakspapirer her.