Det blir gitt orienteringer om: 
- Helsehus
- Barn og unges talsperson
- Anskaffelsesstrategi

Noen av sakene som skal behandles:
- Forslag til verneområde for hummer
- Mandat - strategisk næringsplan
- Planstrategi 2020-2023
- Fornying av sykkelbyavtale 2021-2024

Se sendingen ved å klikke her.

Klikk her for å lese sakspapirene.