Søknadsfrist og innsending

Nominasjons-/søknadsfrist er 1. oktober 2022.

Du sender inn forslag eller søker via elektronisk skjema. Skjema finner du nede på siden under SKJEMA. 

Lindesnes kommunes kulturpris 2022

Prisen går til en person, en institusjon eller en forening som over tid har gjort en innsats for kommunens kulturliv og/eller markerer betydelig kunstnerisk virksomhet. 

Årets navn 2022

Prisen Årets navn har som formål å påskjønne initiativ, tiltak og personlig engasjement som på en særskilt positiv måte bidrar til å styrke fellesskapet og øke livskvaliteten for innbyggerne de siste 12 månedene. 

Ungdommens kulturstipend 2022

Er du mellom 15-25 år og flink til å spille fotball, synge, eller trylle - eller noe helt annet? Søk om stipend på kr 15.000,-.

PS: Det vil bli delt ut 3 stipend på kr 15.000,-.

Vil du vite mer?

Mer informasjon om om de forskjellige kulturprisene finner du enten under TJENESTEBESKRIVELSER eller DOKUMENTER.