Ser eller opplever du imidlertid noe som er litt ugreit og som bekymrer deg knyttet til smittevern, ønsker vi at du melder fra til stedet du er på, sender mail til korona@lindesnes.kommune.no eller ringer koronatelefonen (46 83 80 68) slik at vi får mulighet til å forbedre oss ytterligere.


Kommunen kan gi råd og veiledning, og vi er godt på lag med næringen i kampen mot koronaviruset som dessverre ikke har tatt ferie. Det er vinn-vinn for oss alle sammen.