Kulturminneplan for Lindesnes kommune 2018-2028

Lindesnes kommunestyre vedtok 19 april  en kulturminneplan for Lindesnes kommune. Hovedmålet med planen er å styrke kulturminnevernet, synliggjøre kulturminnene våre og lage en strategi for hvordan vi ønsker å ta vare på kulturminnene. Bevaring av de tradisjonelt anerkjente kulturminnene står sentralt, men også nye typer kulturminner er trukket
fram som viktige for framtida.

 

Forside Kulturminneplan for Lindesnes kommune

 

 

Kulturminneplan for Lindesnes kommune  

Kulturminneplan - handlingdel 2018-2021


kontaktinformasjon

Dersom du har spørsmål kan du kontakte et av medlemmene i prosjektgruppen

Kulturminneinnsamling i Servicekontoret

Bilde: Publikum kom med forslag til kulturminner på veggen i servicekontoret

hva er kulturminner

Kulturminner er spor etter mennesker liv og virke, og kan være alt fra et historisk bygningsmiljø til et arkeologisk funnsted. De er viktige identitetsskapere og gir kunnskap og  opplevelser.

ulike typer kulturminne