Avtalen tilsier at utbyggingen skal være ferdigstilt senest ved utgangen av 2023, men partene håper at arbeidet kan fullføres allerede i 2022. Det betyr at 31 fastboende og 28 hytteeiere i områdene nå vil få tilbud om fibernett!
 
Kommunen er også er klar til å inngå avtale med annen tilbyder om utbygging av området Møglandsveien (området fra Møgland mot Krossen), hvor ca. 30 husstander vil få tilbud om høyhastighets fiber. I tillegg forhandles det om utbygging av området vest for Audnedalen, hvor ca. 30 husstander er aktuelle for oppkobling. For begge disse prosjektene er planen å ferdigstille oppkobling av husstander innen 2023.