Tilbudet er for barn og unge i Lindesnes, Mandal og Marnardal. Gruppene blir satt sammen på tvers av alder og det er mulig å være med fra 3. klasse og til du er ferdig på videregående.

Her vil du få teste mange ulike sirkusdisipliner og etter hvert finne dine favoritter.

Eksempler på sirkusdisipliner

Akrobatikk: Gulvakrobatikk, partnerakrobatikk, pyramider

Balanse: Linedans, håndstående, stylter, enhjulssykkel, balanse på rola, ball og stol.

Sjonglering: Slør, baller, ringer, kjegler, diabolo, flowerstick, tallerken, poj, vimpler og stav.

Uttrykk på scenen: Sceneframføring, klovn, mime og improvisasjon.

Gjennom arbeidet med sirkus skal elevene

  • møte ulike sirkusdisipliner og utvikle kunnskap og ferdigheter i disse i samsvar med eget/gruppas ambisjonsnivå
  • utvikle kunnskap gjennom å arbeide selvstendig og gjennom å samarbeide
  • oppleve mestring, positiv egenutvikling og treningsglede
  • lære å ta vare på utstyr og vise respekt for treningsformen og på den måten lære å ta vare på seg selv og sine medelever

Jeg ønsker å delta

Sted Dag/ tid Datoer
Vigeland, kulturtorvet Onsdager kl. 14:30 - 15:00 05.02, 12.02, 26.02 og 04.03
Mandal, Buen kulturhus Torsdager kl. 15:30 - 16:00 06.02, 13.02, 27.02 og 05.03

 

Gi beskjed ved å sende en SMS til Marianne Tilden på mobil 93034384. Skriv om du ønsker å delta på Buen eller ved Kulturtorvet, navn på elev, navn og telefonnummer til foreldre/ foresatte.