Hva gjør jeg hvis jeg finner skadet småvilt og fugler?

Oppdager du et dyr som er åpenbart sykt, skadet eller hjelpeløst, skal du hjelpe dyret så langt som mulig.

I henhold til dyrevelferdslovens §4 har alle som påtreffer et dyr som åpenbart er sykt, skadet eller hjelpeløst, plikt til så langt som mulig å hjelpe dyret. Har en fugl en brukket vinge eller er alvorlig skadet, er det sjeldent noe annet som kan gjøres enn å avlive fuglen på en human måte for å hindre ytterligere lidelse. Ville dyr har det ikke godt i fangenskap og stress gjør at rehabilitering er lite aktuelt. 

Dersom du ikke har kunnskap eller evne til å gjøre dette selv, kan en veterinær avlive dyret uten kostnad for deg. Dersom du bringer dyret til veterinær, vil veterinæren få en økonomisk kompensasjon fra staten for nødhjelp. 

Telefonnummer til veterinærvakten i Lindesnes er 919 09 640.