Hva gjør jeg hvis jeg finner skadet småvilt og fugler?

I henhold til dyrevelferdslovens §4 har alle som påtreffer et dyr som åpenbart er sykt, skadet eller hjelpeløst, plikt til så langt som mulig å hjelpe dyret. Har en fugl en brukket vinge eller er alvorlig skadet, er det sjeldent noe annet som kan gjøres enn å avlive fuglen på en human måte for å hindre ytterligere lidelse. Ville dyr har det ikke godt i fangenskap og stress gjør at rehabilitering er lite aktuelt. 

Dersom du ikke har kunnskap eller evne til å gjøre dette selv, kan en veterinær avlive dyret uten kostnad for deg. Dersom du bringer dyret til veterinær, vil veterinæren få en økonomisk kompensasjon fra staten for nødhjelp. Kontakt veterinærvakten i Lindesnes.