Utsendelse av skatteseddel

Skatteseddelen blir tilgjengelig via digital postkasse eller sendt til deg i posten. 

Min Side og Mine eiendommer

Fra mandag 24. februar kan du logge deg inn på Min Side via ID-porten og deretter Mine Eiendommer vil du kunne få tilgang til hvordan eiendomsskatten er beregnet for din eiendom. Her kommer det frem om du har boligverdi (også kalt formuesgrunnlag), eller om eiendommen din har kommunal takst. 

 

Klage på eiendomsskatt

Fredag 28. februar legges skattelistene ut til offentlig ettersyn. Fra dette tidspunkt og frem til 17. april er det mulig å klage på eiendomsskatten for eiendommer med kommunal takst. For eiendommer med boligverdi (formuesgrunnlag) skal klagen rettes til Skatteetaten. Dette kan gjøres når som helst. Trykk her for mer informasjon om klage.