Anlegget

Kystmeldehytta på Skibmannsheia er en av 13 slike varslingsstasjoner langs kysten. 

Anlegget er satt i stand i et samarbeid mellom Lindesnes kommune og Agder fylkeskommune. Området er skiltet og tilrettelagt av Friluftsrådet for Lindesnesregionen og Lindesnes grunneier og fiskeforening.