Når må du søke om skjenkebevilling for en enkelt anledning?

Ambulerende skjenkebevilling gis bare til steder som ikke har alminnelig skjenkebevilling i Lindesnes kommune. Hvis arrangementslokalet allerede har alminnelig skjenkebevilling, må bevillingshaver være ansvarlig for skjenkingen.

Ambulerende skjenkebevilling gis bare for lukkede arrangementer hvor alle gjestene er særskilt invitert, og har meldt seg på arrangementet i forkant. Selskapet kan ikke være åpent for utenforstående, det vil si at gjestene ikke kan være invitert via annonser, plakater eller sosiale medier. I slike tilfeller må du søke om skjenkebevilling for én enkelt anledning.

Eksempler på når du må søke:

Ambulerende skjenkebevilling er aktuelt for bryllup, jubileum og lignende arrangementer.

Hvordan søke

Du søker via digitalt skjema: Skjenkebevilling enkeltanledning/ambulerende

I søknaden må du bl.a. beskrive området du ønsker benytte, og hvor lenge du søker om økt areal. 

Nødvendige vedlegg:

  • skatteattest for bevillingssøker, eiere, daglig leder og andre som har vesentlig innflytelse på driften.

Søknadsfrist

14 dager før arrangementet finner sted. 
Ved større arrangementer må søknaden sendes inn 30 dager før arrangementet finner sted.

Krav til de involverte

Det skal utnevnes en skjenkeansvarlig som er over 20 år, som har ansvar for skjenkingen. (Det stilles ikke krav til at skjenkeansvarlig har avlagt kunnskapsprøve).