Formål

Formålet med ordningen er å sikre finansiering av en bærekraftig forvaltning av skogressursene. Skogfondet skal gi skogeieren et bedre grunnlag for langsiktige investeringer, samt å sikre viktige miljøverdier i den skogen som virket kommer fra, eller i annen skog som skogeieren har.

Utfyllende informasjon finner du på hjemmesiden til Landbruksdirektoratet. Der finner du også lenker til mulighet for raskt å kunne sjekke saldo på din skogfondskonto.