Hvordan søke?

Skogfond - velg ett av disse to alternativene

 1. Elektronisk søknad:
  Gå til Skogfondssystemet via Altinn for å søke tilskudd. Her blir du bedt om å logge inn (du finner informasjon om hvordan du logger inn på nettsidene til Altinn). Registrer søknaden under “Skogfond og tilskudd til skogkultur”.     
   
 2. Pr epost eller brev:
  Hvis du ikke har mulighet til å søke digitalt kan du bruke skjema Utbetaling fra skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur (LDIR-909).

For grøfting og gjødsling gjelder


Dette skal du registrere:

Det framgår, enten du legger inn søknaden på nett eller på skjema, hvilke opplysninger som er påkrevd for at søknaden skal kunne leveres fullstendig.

Opplysningene som skal være med i søknaden er:

 • grunnopplysninger (navn, adresse, bankkonto mm)
 • informasjon om tiltaket (bonitet, antall, areal, kostnad med mer)
 • geografisk plassering og merknader (bestandsnummer eller kartkopi)
 • aksept av søkevilkår (elektronisk signering eller underskrift)

Oppgi plassering av hvert enkelt tiltak, enten ved å tegne inn tiltaksområdene på et egnet kart eller ved å referere til bestandsnummer fra siste skogbruksplan på eiendommen. Bruk hovedkoder fra tiltakslisten som referanse til de enkelte områdene.

Dokumentasjon på kostnader, så som kopi av fakturaer, skal legges ved søknaden.


Når skal du sende inn søknaden?

Søknad om tilskudd til skogkultur sendes inn når arbeidet er fullført og oversikt over kostnadene foreligger. Søknad med vedlegg sendes til kommunen din. Hvis du søker digitalt, sendes søknaden din automatisk til rett kommune og du får bekreftelse i din innboks i Altinn. 

Mer informasjon om skogfondsordningen finner du på Landbruksdirektoratet sine nettsider.