Kontaktinformasjon for Spangereid skole

Spangereid skole- kontaktinformasjon:

Besøksadresse:

Presthusveien 14, 4521 Lindesnes

Postadresse:

Lindesnes kommune, Postboks 183 Vigeland, 4524 Lindesnes

Telefon skolen: 38255510

Telefon SFO: 38255520

Mobil SFO: 90838321

epost:

Utskrift