Dermed har til sammen 15 personer i Lindesnes kommune fått påvist smitte så langt i august.

Elevene som nå har fått påvist smitte, er barna til mannen som søndag ble bekreftet smittet av koronaviruset etter nærkontakt med en annen smittet i Kristiansand. Den ene eleven har hatt symptomer siden fredag og hele klassen ved Blomdalen ungdomsskole, samt en gruppe på 12 elever, settes i karantene. Den andre elevgruppen har hatt valgfag med den smittede eleven.

Den andre eleven som går på Oasen skole er uten symptomer, og klassen her settes ikke i karantene fordi vedkommende ikke har vært i kontrakt med noen de siste 48 timene før påvist smitte. Beslutningen om ikke å sette klassen i karantene er tatt av kommuneoverlegen i samråd med Folkehelseinstituttet.

LES MER OM SMITTESTATUS OG KARANTENEREGLER HER 

Skolen og elevene følges opp

Kommunen følger opp skolene og elevene. De aktuelle foreldrene/foresatte på Blomdalen ungdomsskole er varslet. De aktuelle elevene ved Blomdalen ungdomsskole har fått beskjed om å holde seg hjemme fra skolen og er bedt om å være hjemme i karantene i 10 dager. Elevene vil få hjemmeundervisning i denne perioden.

Mandag har skolenes ledelse hatt tett dialog med kommuneoverlege og koronateamet, og det har blitt utført et grundig arbeid med smitteoppsporing. Etter en faglig vurdering og kartlegging har kommunen funnet de som har vært nærkontakter med de smittede.

Andre elever går på skolen som vanlig

Andre elever kan gå på skolen som vanlig, men må følge reglene knyttet til smittevern.  

Kommuneoverlege Viggo Lütcherath påpeker viktigheten av at alle nå bidrar til å begrense smitte ved å følge smittevernreglene.

– Det er viktig at alle holder avstand, vasker hender og ikke kommer på skole og jobb med symptomer. Alle som har symptomer bør ta kontakt med koronatelefonen og teste seg, sier han.

Ansatt ved Mandals smittet

Far til barna som nå er bekreftet smittet jobber ved Mandals AS. Som et ledd i smittesporingen har 10 ansatte ved bedriften blitt satt i karantene og testes for koronaviruset. Mandag 24. august fikk en av disse påvist koronaviruset. Vedkommende er isolert og familien er satt i karantene.  

Totalt 27 smittede

Totalt 27 personer i Lindesnes kommune har testet positivt på koronaviruset siden pandemien brøt ut i mars. 15 av smittetilfellene er registrert i august.

Lindesnes kommune oppdaterer informasjonen på nettsiden fortløpende i løpet av dagen.