Det er lite smitte i kommunen nå, og det er dermed ikke grunnlag for å stenge barnehager, skoler eller SFO tidligere enn planlagt. Tidlig stenging får mange konsekvenser, både for foresatte som har arbeid å gå til og ikke minst for elevene som mister et undervisningstilbud de har krav på.

Regjeringen er tydelige på at det er viktig å holde barnehager og skoler åpne for å ta vare på de sårbare barna og sikre at elevene får det antallet skoledager de har krav på.