Foreldre som ønsker å ta eleven ut av skolen utenom skolens ordinære fridager, må søke særskilt om dette. Skolen oppfordrer foreldrene til i størst mulig grad å legge ferieturer osv. til elevenes ordinære skoleferier. 

Klikk og les om hvordan søke fri/permisjon fra skolen.