Hvor ofte tømmes de?

 • Bolighus hvert annet år.
 • Fritidsbygg hvert fjerde år. 

Hva må du gjøre før tømming?

 • Før tømming skal tilgang til tanken være klargjort for tømmebilen.
 • Fjern hindringer som sperrer for atkomst.
 • Hvis septiktanken er vanskelig å finne, må du merke den tydelig.
 • Om tømmeren kommer til en tank som ikke er klargjort og merket, eller blir nektet å utføre jobben, blir det likevel krevd gebyr. 
 • Slamtømmer leverer kvittering på utført tømming umiddelbart etter tømming.
 • Det er huseiers ansvar å kontrollere at tømming er gjennomført.

Behov for å tømme oftere?

Ved behov for oftere tømming må eier selv sørge for å bestille tømmingen og dekke utgiftene med dette. 

 

Utkobling av slamavskiller

 • Slamavskiller skal ikke kobles ut uten tillatelse fra kommunen.
 • Sluttømming ved utkobling av slamavskiller dekkes av kommunen.
 • Tømmingen forutsetter at kommunale avgifter for slamtømming eller avløpsgebyr er betalt. 
 • Etterhvert som ledningsnett til offentlige renseanlegg blir bygget ut, kan slamavskillere kobles ut.
 • Kommunen gir pålegg eller tillatelse i hvert enkelt tilfelle.