Tidspunkt for vaksinering

Dette er et anslag for når det er din tur. Anslaget avhenger av godkjenning av nye vaksiner, antall mottatte vaksiner og øvrig kapasitet.

  • Sykehjemsbeboere: januar
  • Innbygger 85+: midten av januar – i løpet av februar
  • Innbyggere 84-75: februar – mars
  • Innbyggere 74-65 år: mars
  • Personer 18-65 år i risikogrupper: vaksineres av fastlegene fra midten av februar
  • Helsepersonell: Midten av januar – midten av mars
  • Gruppevaksinasjon 18-65 år: så snart det er tilgjengelige vaksiner

Dersom vaksinen fra AstraZeneca blir godkjent kan kommunen forvente å få vaksiner nok til å vaksinere en fjerdedel av befolkningen i løpet av kort tid. Det tilsvarer rundt 5750 personer. Gruppevaksinering starter i midten av februar.

Company Resources Venn Diagram

Antall vaksinerte:

Ved utgangen av uke 3 er 264 personer i Lindesnes kommune vaksinert mot koronaviruset. Dette er beboere i sykehjem og omsorgsboliger, noen innbyggere over 85 år og helsepersonell.

Statusen oppdateres ukentlig.

Vaksinasjonssted

  • Innbyggere over 65 år vil bli vaksinert på sykehjem, omsorgsboliger, dagsentre, i kommunens vaksinasjonslokale på Lindesnes læringssenter eller i en av kommunens idrettshaller. Vaksinasjon av denne gruppen startet første uke i januar. Vi har bedt denne gruppen om å registrere sin interesse for vaksinen på kommunens nettside. Denne gruppen får innkalling av kommunen. De som ikke har registrert seg vil få en henvendelse fra kommunen med tilbud om vaksine. Ikke møt opp uten time.
  • Alle under 65 år som er i en risikogruppe får vaksine hos sin fastlege og får innkalling med tilbud om vaksine fra sin fastlege. De som ikke har fastlege i Lindesnes kommune, kan henvende seg til vaksinetelefonen tlf 46 83 80 68 for å få time. Telefonen har åpent kl. 09-11 og 12-14 alle hverdager.
  • Alle under 65 år som ikke er i en risikogruppe vil også få tilbud om vaksine. De vil få mulighet til å bestille time på nett eller telefon. Foreløpig er det usikkert når dette blir.

Foreløpig vaksinasjonsplan

Vi arbeider med å finne egnede lokaler til gruppevaksinering. Mest sannsynlig blir det i noen av kommunens idrettshaller.

Vi er i dialog med frivillige om å bistå med alt fra kø-organisering, til observasjon av vaksinerte og annet arbeid knyttet på vaksinasjonsstedet; Mandal Sanitetsforening avdeling Mandal og Bjelland, Spangereid Helselag og frivilligsentralene i Marnardal, Lindesnes og Mandal.

Selve gruppevaksineringen vil foregå fra klokken ni på morgenen til ni på kvelden. Vi planlegger å vaksinere om lag 300 personer daglig.