1. Gå inn i et ledig avlukke og ta stemmeseddelen til det partiet du vil stemme på.
  2. Hvis du vil, kan du gjøre endringer på stemmeseddelen. Du kan endre rekkefølgen på kandidater ved å sette et nummer i ruten til venstre, eller stryke kandidater ved å sette et kryss i ruten til høyre. 
  3. Brett stemmeseddelen med partinavnet inn og feltet for stempling ut – da kan ingen se hva du stemmer.
  4. Gå til en valgfunksjonær. Har du med valgkortet, går det raskere å finne deg i manntallet. Du må også vise legitimasjon.
  5. Få et stempel på utsiden av stemmeseddelen. Stemmeseddelen må ha stempel for å bli godkjent.
  6. Legg den stemplede stemmeseddelen i valgurnen.

Informasjon på ulike språk

Informasjon på ulike språk om hvordan du stemmer, finner du på Valgdirektoratets nettsider.