Råd for å begrense smitte

Covid-19 smitter via dråpe- og kontaktsmitte. Det er derfor viktig at du følger smittevernrådene for å forebygge og begrense spredningen av viruset.

 • Husk god hånd- og hostehygiene.
 • Du og dine nærmeste kan omgås normalt. Hvem som er «dine nærmeste» bestemmer du selv, men det bør ikke være for mange og det bør være de samme over tid!
 • Hold økt avstand til andre enn dine nærmeste. Unngå fysisk kontakt, inkludert håndhilsing og klemming. Det bør minst være en meter mellom dere. (Avstanden fra ansikt til ansikt er aller viktigst. Hvis man står rygg til rygg, eller etter hverandre som i kø, er det mindre risiko for smitte.)             
 • Dersom du får symptomer på luftveisinfeksjon, må du holde deg hjemme til ett døgn etter symptomfrihet.
 • Har du symptomer på covid-19, bør du testes.

Dersom du er i en risikogruppe er det ekstra viktig å følge rådene fra helsemyndighetene. Les mer om risikogrupper her. 

Testing

Lindesnes kommune anbefaler at alle som har symptomer som kan skyldes Koronaviruset testes, men friske personer testes vanligvis ikke. Syns du det er vanskelig å vite om du skal teste deg? Da kan du ha nytte av tjenesten Koronasjekk.

Ring fastlegekontoret hvis du mistenker at du er smittet av koronaviruset -  ikke møt opp på legekontoret. Utenom fastlegekontorets åpningstider kan du ringe legevakten på 116 117, ikke møt opp fysisk før du eventuelt får beskjed om det.

Les mer om testing i Lindesnes kommune her.

Les mer om symptomer og sykdomsforløp her.

Fra 2. juli kan du selv se svaret på koronatesten din på Helsenorge.no så snart prøven er analysert og besvart.

Nærkontakter og karantene

Det er ikke lenger slik at alle nærkontakter til person med covid-19 skal i karantene. Det skilles mellom "husstandsmedlemmer og tilsvarende" som skal i smittekarantene og "andre nærkontakter", som ikke trenger å være i karantene så lenge de lar seg teste og overvåker egne symptomer.

Du skal i karantene i minst 10 døgn dersom du:

 • Bor sammen med en person med påvist covid-19
 • Har tilsvarende nærkontakt som husstandsmedlem (for eksempel kjæreste, nærmeste kolleger i kontorfellesskap, samme kohort i barnehagen og barneskole opp til og med 4. trinn, bodd sammen i smittsom periode som for eksempel hyttetur eller fysisk nærkontakt)
 • Pleiet en person som er blitt syk, uten bruk av anbefalt smittevernutstyr

Regler for personer i smittekarantene: 

 • Kan ikke gå på skole eller jobb.
 • Kan ikke foreta lengre reiser innenlands eller reise utenlands.
 • Kan ikke ta offentlig transport.
 • Bør unngå steder der hvor det er vanskelig å holde nødvendig avstand til andre personer.
 • Skal som hovedregel ikke oppsøke offentlige steder, slik som butikker og kaféer. Ved mangel på alternativer, kan du gå ut for å gjennomføre nødvendige ærend i butikk eller apotek, men sørg for å holde nok avstand (minst 1 meter) til andre og unngå kø.
 • Kan gå tur ute, men hold god avstand til andre.
 • Skal ikke reise på hytta. Unntak: Dersom du er symptomfri og opphold på hytta er eneste måte å unngå kontakt med andre i husstanden som har covid-19.
 • Vær årvåken på egne symptomer. Ved feber eller luftveissymptomer, bør du isolere deg så snart som mulig.

Testing i stedet for karantene (gjelder "andre nærkontakter")

Andre som har vært i nærkontakt med en person som er bekreftet smittet mindre enn 48 timer før vedkommende fikk de første symptomer på smitte skal ikke i karantene. Nærkontakt innebærer 

 • mer enn 15 minutter med mindre enn 2 meter avstand innendørs
 • mer enn 15 minutter med mindre enn 2 meters avstand ansikt til ansikt utendørs
 • fysisk kontakt, som for eksempel håndhilsing, uten bruk av anbefalt beskyttelsesutstyr.

Regler for "andre nærkontakter" som ikke skal i karantene:

 • Du skal testes så snart som mulig og ta ny test 2-3 dager etter første test.
 • Du kan gå på skole eller jobb
 • Begrens antall nære kontakter, unngå større forsamlinger og trengsel.
 • Sjekk daglig for symptomer på luftveisinfeksjon, eller om du føler deg syk.
 • Hvis du er helsepersonell og jobber pasientnært, bør arbeidsgiver informeres og vurdere om du kan jobbe

Se Folkehelseinstituttets informasjonsark: Til deg som er nærkontakt, men ikke må i karantene. Informasjonsark på ulike språk.

 

Unntak fra karanteneplikten

Virksomhetsledelsen kan gjøre unntak fra karanteneplikten for personer som er strengt nødvendige for å opprettholde forsvarlig drift av funksjoner knyttet til liv og helse.

 • vakttjeneste innen helse- og omsorgstjenesten
 • sikkerhetsarbeid (politi-, brann- og redningsberedskap)
 • øverste ledelse av kritiske samfunnsfunksjoner

Unntaket gjelder ikke i fritiden, kun når du er på jobb eller reiser til og fra jobb med annet enn offentlig transport. Du skal så langt som mulig unngå nærkontakt med andre personer.

Les mer om karantene på helsenorge.no

Les mer om karantene på folkehelseinstituttets hjemmeside 

Reisekarantene

Dersom du har vært på utenlandsreise skal du være i reisekarantene i 10 døgn fra den dagen du kom hjem. Les mer om reisekarantene. 

Hjemmeisolering

Dersom du har fått påvist koronavirus må du isoleres, og de du bor sammen med skal være i karantene.

Dette gjelder for hjemmeisolering:  

 • Du skal ikke gå ut av hjemmet, men kan oppholde seg i egen hage eller på egen balkong.
 • Du må få hjelp av andre til å gjøre nødvendige ærend.
 • Hold minst 1 meters avstand til de du bor sammen med når det er mulig. 
 • Hvis mulig, ha eget rom og bad. Bruk egne baderomsartikler, som for eksempel håndkle. 
 • Avtal med legen din hvordan du skal følge med på egen helsetilstand. 
 • Ring helsevesenet hvis du har behov for legehjelp fordi sykdommen din forverres, for eksempel ved pustevansker. Fortell at du har covid-19 når du ringer. Da kan de iverksette tiltak for å hindre at andre blir smittet. Du bør ikke benytte offentlig transport. 
 • Hjemmet bør rengjøres hyppig. Vask overflater, slik som baderomservant, toalett, dørhåndtak og kjøkkenbenk. Vanlige rengjøringsmidler kan benyttes. Brukte tekstiler og sengetøy legges rett i vaskemaskin og vaskes på minimum 60 grader.
 • De du bor sammen med, skal være i karantene.
 • De du bor sammen med må være nøye med håndhygiene med hyppig håndvask med såpe og vann. Husk særlig å vaske eller desinfisere hendene når du forlater rommet hvor den som er hjemmeisolert oppholder seg og etter kontakt med den som er hjemmeisolert eller utstyr vedkommende har brukt og før du skal ut av huset.
 • Isoleringen varer til 3 døgn etter at du er helt frisk og minst 8 dager etter at du ble syk.

Hvordan koronaviruset smitter og kommunens bruk av smittevernutstyr

- Kommunen har stort fokus på godt smittevern under COVID-19-pandemien og følger anbefalingene fra Folkehelseinstituttet (FHI) om godt smittevern. De ansatte i hjemmetjenesten, sykehjem, legevakt og andre velferdstjenester har tilgang til anbefalt smittevernutstyr, sier smittevernlege Ådne Dæhlin.

Kommunen har fått spørsmål fra publikum om bruk smittevernutstyr i hjemmetjenesten og på sykehjem, og særlig gjelder dette bruk av munnbind. Smittevernutstyr brukes i første rekke for å forhindre at ansatte blir smittet, noe som i neste omgang forhindrer at smitte bringes videre til andre. Ansatte skal aldri være på jobb med noen form for luftveissymptomer.

Hvordan smitter koronavirus?

Man kan kun bli smittet av koronavirus dersom viruset kommer inn i øyne, nese eller munn – den såkalte T-sonen. Dette innebærer at å ha viruset på hendene i seg selv ikke er farlig, men det kan smitte dersom man for eksempel klør seg i øyet før man har fått vasket seg.

Koronaviruset smitter i hovedsak på to måter:

 • Man tar på et sted med virus, for så å ta seg i T-sonen (kontaktsmitte)
 • Man er nær noen som hoster ut små dråper med virus i, som man så får i egen T-sone (dråpesmitte). Disse dråpene er så tunge at de ikke fyker mer enn to meter av gårde før de treffer bakken. Dette er grunnen til at man anbefales å holde to meters avstand til andre personer.

Håndhygiene viktigst 

Siden viruset veldig ofte kommer seg til øyne, nese eller munn via hendene, er det aller viktigste tiltaket vi har mot smitte å være nøye med og vaske eller sprite hendene.

Riktig smittevernutstyr til rett tid

Alt smittevernutstyr må ses i lys av hvordan det forhindrer viruset å komme inn i T-sonen.

 1. Munnbind brukes til å forhindre dråpesmitte ved at det forhindrer dråper fra å komme ut av eller inn i nese eller munn.
 2. Briller beskytter øynene.
 3. Smittefrakk beskytter klærne mot virus som senere kan komme seg til T-sonen via i hovedsak hendene.
 4. Hansker beskytter hendene mot virus.

Smittevernutstyret er bare effektivt hvis god håndhygiene ligger i bunnen. I de kommunale helsetjenestene har vi fast rutine med å alltid sprite hendene på vei inn i eller ut av et pasientrom eller hjem, samt håndvask etter å ha utført urene prosedyrer.

Når bruker vi smittevernutstyr?

Ved mistenkt eller bekreftet koronasmitte bruker de ansatte beskyttelsesutstyr i henhold til såkalt dråpesmitteregime; briller, munnbind, beskyttelsesfrakk og hansker. Det er også her bare behov for å bruke beskyttelsesutstyr dersom den ansatte skal nærmere brukeren enn to meter.

Brukeren iføres munnbind i følgende situasjoner:

 • Når brukeren har luftveissymptomer, som testing har vist ikke skyldes koronavirus
 • Når en bruker har hatt nærkontakt med kjent smitte og derfor sitter i karantene.

Bruk av munnbind hos symptomfrie

Ansatte bruker bare munnbind i situasjoner hvor de i kontakt med brukere som har kjent eller mistenkt koronasmitte. Hos symptomfrie brukere, bruker ikke de ansatte munnbind. Dette er i tråd med FHI sine anbefalinger og er praksis i de fleste kommunene.

Asymptomatisk smittespredning

Flere land har visst at mange i samfunnet har vært smittet av koronavirus uten å ha blitt syke. De har altså ikke hatt symptomer, såkalte asymptomatiske smittede. Et viktig spørsmål er i hvor stor grad disse er i stand til å smitte andre igjen, såkalt asymptomatisk smittespredning. I Kina tror man for eksempel at det var en del slik spredning i en tidlig fase, særlig før det ble stort fokus på smittevernrutiner som håndvask. Det er sannsynlig at mye av denne smitten har skjedd via kontaktsmitte, og ikke via dråpesmitte. God håndhygiene er det beste og mest effektive tiltaket mot kontaktsmitte, og man hindrer ikke kontaktsmitte ved bruk av munnbind.

FHI mener derfor at en generell bruk av munnbind kan skape en falsk trygghet. I tillegg er det lett å bruke munnbind feil, for eksempel ved å berøre det brukte munnbindet uten å få vasket seg, og dermed kunne spre smitte på den måten.

I tillegg til å fokusere videre på riktig bruk av smittevernutstyr, vil vi framover jobbe målrettet med at alle våre ansatte skal være best mulig på god håndhygiene og andre grunnleggende og effektive smitteverntiltak.

Vi erkjenner at koronaviruset er nytt, og vi lærer stadig mer om det. Det kan komme endringer i kunnskapsgrunnlaget, smittesituasjonen eller tilgangen på utstyr, som gjør at vi vil endre vår praksis.

Smittestatus - oppdateres

Vi oppdaterer denne oversikten når vi får melding om nye bekreftede tilfeller. Det siste bekreftede smittetilfellet var 6. mai.

Dato Antall testet positiv for korona-viruset Smittesporing
Totalt smittede 19  
6. mai 1  
3. mai  1  
2. mai 1  
31. mars 2 reiserelatert
27. mars 1 ukjent
26. mars 1 ukjent
25. mars 1 oppholder seg og håndteres annet sted
24. mars 1 ukjent
21. mars 2 reiserelatert
20. mars 1 reiserelatert
10. august 1 reiserelatert
11. august 1 reiserelatert
12. august 1 reiserelatert
13. august 4 reiserelatert
         
     

Bosted på bekreftede smittede

Lindesnes kommune kan ikke opplyse om hvem som er smittet eller hvor i kommunen vedkommende bor av hensyn til den enkeltes personvern. De som får påvist Koronasmitte må i isolasjon og følges opp av kommunens helsetjeneste.