Status mandag 23. november

Antall smittede:
Det har vært en relativt rolig helg. Vi har registrert ett nytt smittetilfelle. Antall smittetilfeller knyttet til utbruddet i Lyngdal er nå 46. Det er et betydelig antall. Samtidig er det oppløftende å registrere få eller ingen smittetilfeller flere dager på rad. Det tyder så langt på at vi har klart å slå ned smitten ved å handle raskt og at arbeidet med testing, smittesporing, isolasjon og karantene har vært bra.

Testing:
Forrige uke testet vi totalt 884 personer, tilsvarende 3,8 prosent av befolkningen i Lindesnes kommune. Testene ble gjort på smittelegevakten i Mandal, teststasjonen på Jåbekk og de mobile teststasjonene på Spangereid barneskole og Vigeland ungdomsskole. 

Gradvis gjenåpning:
Denne uken lemper vi på restriksjoner og åpner gradvis opp igjen de publikumsrettede tjenestene og tilbudene som har vært lukket eller redusert. Oversikt finner du lenger nede i denne artikkelen.
​Situasjonen kan raskt endre seg, og nasjonale anbefalinger om å holde seg mest mulig hjemme og begrense sosial omgang gjelder fortsatt.

Skoleelever og barnehagebarn som har vært i karantene vender tilbake til skole og barnehage, og alt blir lagt til rette for en trygg og god oppstart.

Besøk i sykehjem og omsorgsinstitusjoner:
Det åpnes opp igjen for besøk i kommunens sykehjem og omsorgsinstitusjoner, men det er fremdeles viktig at besøkende overholder kommunens retningslinjer for besøk for å unngå at våre beboere blir smittet. Trykk her for å lese retningslinjene. 

Smittevernrådene gjelder fortsatt:
For å unngå nye strenge restriksjoner må vi fortsette å følge smittevernrådene som til enhver tid gjelder:

 • Hold avstand.
 • Vask eller sprit hendene.
 • Vær hjemme hvis du er syk.
 • Begrens sosial omgang.
 • Vær mest mulig hjemme.

Trygg oppstart av rammede skoler og barnehageavdelinger

Skolene og barnehageavdelingene som har vært berørt av smitte er i gang med å forberede gjenåpning kommende for de som har vært i karantene, sammen med kommuneoverlegen. Alt blir lagt til rette for en trygg og god oppstart igjen, og vi fortsetter å ha fokus på godt smittevern. Det er helt trygt for både ansatte og elever å komme tilbake til skolen når karantenetiden er ferdig. Skolene og barnehageavdelingene fortsetter på gult nivå.

 

Gradvis gjenåpning denne uken

Denne uken lemper vi på restriksjoner og åpner opp igjen de publikumsrettede tjenestene og tilbudene som har vært lukket eller redusert. 
 

Gradvis gjenåpning:
Basert på det vi vet nå, anser vi det som trygt å åpne opp:

 • Bibliotek og innbyggertorv, tirsdag 24. november
 • Kulturskolen, tirsdag 24. november
 • Dag og aktivitetstilbud for eldre og andre er åpne, men kapasiteten kan være noe redusert ut uken
 • Tilbud i regi Frisklivssentralen kan normalisere driften fra 24. november
 • Kommunens haller og svømmehaller, torsdag 26. november
 • Kino, torsdag 26. november
 • Fritidsklubber, torsdag 26. november
   
 • Trenings- og fritidsaktiviteter for barn og voksne kan starte opp igjen torsdag 26. november
 • Utendørs trening med god avstand og trening på treningssentre med god avstand kan gjennomføres
 • Høyintensitetstrening/gruppetreninger innendørs på treningssenter, torsdag 26. november
 • Arrangementer og andre kulturtilbud, samt religiøse aktiviteter, torsdag 26. november
 • Begravelser kan gjennomføres som planlagt.

Viktig å åpne opp
Det er viktig for hele samfunnet at vi åpner opp så mye som mulig av våre tjenestetilbud, og at hverdagen blir mest mulig normal, så snart smittesituasjonen tilsier at det er greit.

Mangel på tilbud er negativt for mange i samfunnet, men selv om vi åpner opp må vi fortsette med rutinene knyttet til korona.

Politiske møter

Møtet i plan- og samfunnsutviklingsutvalget tirsdag 24. november blir digitalt. Formannskapet møtes fysisk torsdag 26. november. Vi anbefaler at gruppemøtene i de politiske partiene gjennomføres digitalt.

Bruk av munnbind

Vi forholder oss til FHISs råd og anbefaler ikke bruk av munnbind i ordinær tjeneste.

Ansatte i hjemtjenesten og institusjonstjenester fortsetter å bruke munnbind til og med søndag 29. november, når de er i kontakt med tjenestemottakere og pasienter når de ikke kan holde en meters avstand til tjenestemottakere og pasienter. Dette gjelder også ergo- og fysioterapeuter som går inn under den kommunale helse- og omsorgstjenesten, hvilket inkluderer fysioterapeuter med avtalehjemmel. Anbefalingen gjelder også ansatte i Familiens hus.