Hvem skal i karantene?

Nærkontakter

Alle nærkontakter til en person som er bekreftet smittet med Covid 19 skal i karantene i 10 døgn. Du blir definert som nærkontakt hvis du, innen 48 timer før personen med bekreftet smitte fikk symptomer, har hatt:

 • mindre enn 2 meters avstand i mer enn 15 minutter, eller
 • direkte fysisk kontakt, eller
 • direkte kontakt med sekreter (for eksempel spytt).

Innreisekarantene

Alle som ankommer Norge fra et område med karanteneplikt skal i karantene i 10 døgn fra den dagen de kommer til Norge. 

Se oversikt over hvilke land dette gjelder hos FHI.

 

Krav til de som er i karantene

Når du er i karantene skal du oppholde deg i eget hjem eller på annet egnet oppholdssted. Du kan bare oppholde deg utenfor hjemmet hvis du kan unngå nærkontakt med andre enn de du bor med til vanlig.

Regler for karantenetiden 

 • Ikke gå på jobb.
 • Ikke gå på skole eller i barnehagen.
 • Ikke bruk offentlig transport.
 • Unngå besøk.
 • Ikke oppsøk steder hvor det er vanskelig å holde nødvendig avstand til andre personer.
 • Du kan gjøre helt nødvendige ærender i butikk eller apotek.
 • Du kan gå tur ute, men hold god avstand til andre.
 • Barn som er i karantene kan ikke ha lekekamerater utover de som befinner seg i hjemmet.
 • De du bor med er ikke i karantene.

Dersom du utvikler symptomer som akutt luftveisinfeksjon med feber, hoste eller tung pust i karantenetiden, skal du kontakte koronatelefonen for test. Ved negativ test skal du fortsatt være i karantene i den resterende tiden.

De som er i innreisekarantene og ikke er bosatt i Norge, skal kunne dokumentere at de har ett egnet oppholdssted hvor de kan oppholde seg i hele karantenetiden eller frem til tidspunkt for utreise.

Les mer om karantene på helsenorge.no

Les mer om karantene på folkehelseinstituttets hjemmeside 

Hjemmeisolering

Dersom du har fått påvist koronavirus må du isoleres, og de du bor sammen med skal være i karantene.

Dette gjelder for hjemmeisolering:  

 • Du skal ikke gå ut av hjemmet, men kan oppholde seg i egen hage eller på egen balkong.
 • Du må få hjelp av andre til å gjøre nødvendige ærend.
 • Hold minst 1 meters avstand til de du bor sammen med når det er mulig. 
 • Du bør ha eget rom og bad når dette er mulig. Bruk egne baderomsartikler, inkludert eget håndkle.
 • Avtal med legen din hvordan du skal følge med på egen helsetilstand. 
 • Ring helsevesenet hvis du har behov for legehjelp fordi sykdommen din forverres, for eksempel ved pustevansker. Fortell at du har covid-19 når du ringer. Da kan de iverksette tiltak for å hindre at andre blir smittet. Du bør ikke benytte offentlig transport. 
 • Hjemmet bør rengjøres hyppig. Vask overflater, slik som baderomservant, toalett, dørhåndtak og kjøkkenbenk. Vanlige rengjøringsmidler kan benyttes. Brukte tekstiler og sengetøy legges rett i vaskemaskin og vaskes på minimum 60 grader.
 • De du bor sammen med, skal være i karantene.
 • De du bor sammen med må være nøye med håndhygiene med hyppig håndvask med såpe og vann. Husk særlig å vaske eller desinfisere hendene når du forlater rommet hvor den som er hjemmeisolert oppholder seg og etter kontakt med den som er hjemmeisolert eller utstyr vedkommende har brukt og før du skal ut av huset.
 • Legen vurderer hvor lenge du må være isolert. Man må minst være isolert 8 dager etter at man ble syk. 

Smittestatus - oppdateres

Vi oppdaterer denne oversikten når vi får melding om nye bekreftede tilfeller. Det siste bekreftede smittetilfellet var 25. august.

Dato Antall testet positiv for korona-viruset Smittesporing
Totalt smittede 28  
6. mai 1  
3. mai  1  
2. mai 1  
31. mars 2 reiserelatert
27. mars 1 ukjent
26. mars 1 ukjent
25. mars 1 oppholder seg og håndteres annet sted
24. mars 1 ukjent
21. mars 2 reiserelatert
20. mars 1 reiserelatert
10. august 1 reiserelatert
11. august 1 reiserelatert
12. august 1 reiserelatert
13. august 4 reiserelatert
16. august 3 reiserelatert    
23. august 2 reiserelatert, nærkontakt
24. august 3 nærkontakt

Bosted på bekreftede smittede

Lindesnes kommune kan ikke opplyse om hvem som er smittet eller hvor i kommunen vedkommende bor av hensyn til den enkeltes personvern. De som får påvist Koronasmitte må i isolasjon og følges opp av kommunens helsetjeneste. 

Hvordan koronaviruset smitter og kommunens bruk av smittevernutstyr

- Kommunen har stort fokus på godt smittevern under COVID-19-pandemien og følger anbefalingene fra Folkehelseinstituttet (FHI) om godt smittevern. De ansatte i hjemmetjenesten, sykehjem, legevakt og andre velferdstjenester har tilgang til anbefalt smittevernutstyr, sier smittevernlege Ådne Dæhlin.

Kommunen har fått spørsmål fra publikum om bruk smittevernutstyr i hjemmetjenesten og på sykehjem, og særlig gjelder dette bruk av munnbind. Smittevernutstyr brukes i første rekke for å forhindre at ansatte blir smittet, noe som i neste omgang forhindrer at smitte bringes videre til andre. Ansatte skal aldri være på jobb med noen form for luftveissymptomer.

Hvordan smitter koronavirus?

Man kan kun bli smittet av koronavirus dersom viruset kommer inn i øyne, nese eller munn – den såkalte T-sonen. Dette innebærer at å ha viruset på hendene i seg selv ikke er farlig, men det kan smitte dersom man for eksempel klør seg i øyet før man har fått vasket seg.

Koronaviruset smitter i hovedsak på to måter:

 • Man tar på et sted med virus, for så å ta seg i T-sonen (kontaktsmitte)
 • Man er nær noen som hoster ut små dråper med virus i, som man så får i egen T-sone (dråpesmitte). Disse dråpene er så tunge at de ikke fyker mer enn to meter av gårde før de treffer bakken. Dette er grunnen til at man anbefales å holde to meters avstand til andre personer.

Håndhygiene viktigst 

Siden viruset veldig ofte kommer seg til øyne, nese eller munn via hendene, er det aller viktigste tiltaket vi har mot smitte å være nøye med og vaske eller sprite hendene.

Riktig smittevernutstyr til rett tid

Alt smittevernutstyr må ses i lys av hvordan det forhindrer viruset å komme inn i T-sonen.

 1. Munnbind brukes til å forhindre dråpesmitte ved at det forhindrer dråper fra å komme ut av eller inn i nese eller munn.
 2. Briller beskytter øynene.
 3. Smittefrakk beskytter klærne mot virus som senere kan komme seg til T-sonen via i hovedsak hendene.
 4. Hansker beskytter hendene mot virus.

Smittevernutstyret er bare effektivt hvis god håndhygiene ligger i bunnen. I de kommunale helsetjenestene har vi fast rutine med å alltid sprite hendene på vei inn i eller ut av et pasientrom eller hjem, samt håndvask etter å ha utført urene prosedyrer.

Når bruker vi smittevernutstyr?

Ved mistenkt eller bekreftet koronasmitte bruker de ansatte beskyttelsesutstyr i henhold til såkalt dråpesmitteregime; briller, munnbind, beskyttelsesfrakk og hansker. Det er også her bare behov for å bruke beskyttelsesutstyr dersom den ansatte skal nærmere brukeren enn to meter.

Brukeren iføres munnbind i følgende situasjoner:

 • Når brukeren har luftveissymptomer, som testing har vist ikke skyldes koronavirus
 • Når en bruker har hatt nærkontakt med kjent smitte og derfor sitter i karantene.

Bruk av munnbind hos symptomfrie

Ansatte bruker bare munnbind i situasjoner hvor de i kontakt med brukere som har kjent eller mistenkt koronasmitte. Hos symptomfrie brukere, bruker ikke de ansatte munnbind. Dette er i tråd med FHI sine anbefalinger og er praksis i de fleste kommunene.

Asymptomatisk smittespredning

Flere land har visst at mange i samfunnet har vært smittet av koronavirus uten å ha blitt syke. De har altså ikke hatt symptomer, såkalte asymptomatiske smittede. Et viktig spørsmål er i hvor stor grad disse er i stand til å smitte andre igjen, såkalt asymptomatisk smittespredning. I Kina tror man for eksempel at det var en del slik spredning i en tidlig fase, særlig før det ble stort fokus på smittevernrutiner som håndvask. Det er sannsynlig at mye av denne smitten har skjedd via kontaktsmitte, og ikke via dråpesmitte. God håndhygiene er det beste og mest effektive tiltaket mot kontaktsmitte, og man hindrer ikke kontaktsmitte ved bruk av munnbind.

FHI mener derfor at en generell bruk av munnbind kan skape en falsk trygghet. I tillegg er det lett å bruke munnbind feil, for eksempel ved å berøre det brukte munnbindet uten å få vasket seg, og dermed kunne spre smitte på den måten.

I tillegg til å fokusere videre på riktig bruk av smittevernutstyr, vil vi framover jobbe målrettet med at alle våre ansatte skal være best mulig på god håndhygiene og andre grunnleggende og effektive smitteverntiltak.

Vi erkjenner at koronaviruset er nytt, og vi lærer stadig mer om det. Det kan komme endringer i kunnskapsgrunnlaget, smittesituasjonen eller tilgangen på utstyr, som gjør at vi vil endre vår praksis.