Det er fortsatt ingen av disse som er helsepersonell eller personer på noen av kommunens institusjoner. 

Kommunens helsetjeneste arbeider med smittesporing og karantenetiltak, slik nasjonale retningslinjer krever.

Smittestatus - oppdateres daglig

Vi oppdaterer denne oversikten når vi får melding om nye bekreftede tilfeller. Det må tas i betraktning at det er forholdsvis få som testes. 

Dato Antall testet positiv for korona-viruset Smittesporing
Totalt smittede 9  
5. april 0  
4. april 0  
3. april 0  
2. april 0  
1. april 0  
31. mars 2 reiserelatert
30. mars 0  
29. mars 0  
28. mars 0  
27. mars 1 ukjent
26. mars 1 ukjent
25. mars 1 oppholder seg og håndteres annet sted
24. mars 1 ukjent
23. mars 0  
22. mars 0  
21. mars 2 reiserelatert
20. mars 1 reiserelatert
19. mars 0  
18. mars 0  
17. mars 0  
16. mars 0  
15. mars 0  
14. mars 0  
13. mars 0  
12. mars 0  
11. mars 0  
10. mars 0  
9. mars 0  

Lokasjon av bekreftede smittede

Lindesnes kommune kan av hensynet til den enkeltes personvern ikke opplyse om verken hvem som er smittet eller hvor i kommunen vedkommende bor. Det kan imidlertid bekreftes at der pr nå ikke er noen smittede ved kommunens institusjoner eller omsorgsboliger. Bekreftet smittede er underlagt helsemyndighetenes krav om isolasjon og følges opp av kommunens helsetjeneste. 
FHI sine nettsider finner du mer informasjon om blant annet isolasjon.