Smittestatus - oppdateres

Vi oppdaterer denne oversikten når vi får melding om nye bekreftede tilfeller.  

Dato Antall testet positiv for korona-viruset Smittesporing
Totalt smittede 359 personer folkeregistrert i Lindesnes, samt 3 turister og flere gjestearbeidere  
31. mars 2 importsmitte
27. mars 1 ukjent
26. mars 1 ukjent
25. mars 1 oppholder seg og håndteres annet sted
24. mars 1 ukjent
21. mars 2 importsmitte
20. mars 1 importsmitte
30. april 1  
2. mai 1  
6. mai 1  
10. august 1 importsmitte
11. august 1 importsmitte
12. august 1 importsmitte
13. august 4 importsmitte
16. august 3 importsmitte    
23. august 2 importsmitte, nærkontakt
24. august 3 importsmitte
25. august 1 nærkontakt
23. september 1 testet og bosatt i Oslo, folkeregistrert i Lindesnes
2. oktober 1 testet og bosatt i Oslo, folkeregistrert i Lindesnes
5. oktober 1 testet og bosatt i Bergen, folkeregistrert i Lindesnes
8. oktober 1 importsmitte
29. oktober 2 importsmitte
7. november 1 oppholder seg et annet sted og følges opp der
10. november 1 oppholder seg et annet sted og følges opp der
13. november 1 importsmitte
14. november 20 nærkontakter
15. november 9 nærkontakter
16. november  5 nærkontakter
17. november 3 nærkontakter
18. november  5 nærkontakter
19. november  3 nærkontakter
22. november  1 nærkontakt
26. november 2 nærkontakt og ukjent
27. november 4 nærkontakter
1. desember 1 nærkontakt
2. desember  1 nærkontakt
9. desember 1 nærkontakt
11. desember 2 nærkontakter
15. desember 1 importsmitte
17. desember 1 nærkontakt
5. januar  1 importsmitte
6. januar  1 nærkontakt
8. januar 8 nærkontakter, importsmitte
9. januar 2 nærkontakter
10. januar 4 nærkontakter
12. januar  2 nærkontakter
13. januar 1 nærkontakt
14. januar 1 nærkontakt
21. januar 5 nærkontakter
22. januar 3 nærkontakter
24. januar 1 nærkontakt
27. januar 3  
28. januar 9 nærkontakter
30. januar  2 nærkontakter
1. februar  3 nærkontakter
2. februar 2 nærkontakter
5. februar 1 nærkontakt
11. februar 1 nærkontakt
17. februar 5 nærkontakter
18. februar 3 nærkontakter
19. februar 1 nærkontakter
20. februar 3 nærkontakter
21. februar 7 nærkontakter
22. februar 4 nærkontakter
23. februar 1 nærkontakter
24. februar 2 nærkontakter
28. februar 2 nærkontakter
1. mars 1 oppholder seg i annen kommune og følges opp der
2. mars 1 nærkontakt
3. mars 1 nærkontakt
4. mars 3 nærkontakter
5. mars 3 nærkontakter
8. mars 1 oppholder seg i annen kommune og følges opp der
9. mars 1 nærkontakt
11. mars 3 nærkontakter
16. mars 2 nærkontakt, 1 oppholder seg i annen kommune og følges opp der
17. mars 2  
22. mars 1 oppholder seg annet sted i landet og følges opp der
6. april 1 ukjent smittevei
12. april 1 nærkontakt
13. april 2 nærkontakt, ukjent smittevei
14. april 2 ukjent smittevei
16. april 1 nærkontakt
17. april 4 nærkontakter
19. april 12 nærkontakter, ukjent smittevei
20. april 22 nærkontakter, ukjent smittevei
21. april 7 nærkontakter, ukjent smittevei
22. april 18 nærkontakter, ukjent smittevei
23. april 20 nærkontakter
24. april 11 nærkontakter
25. april 4 nærkontakter
26. april 11 nærkontakter
27. april 5 nærkontakter
28. april 11 nærkontakter
29. april 9 nærkontakter, ukjent smittevei (2)
30. april 3 nærkontakter
1. mai 4 nærkontakter
2. mai 1 nærkontakt
3. mai 2 nærkontakter
4. mai 10 Nærkontakter, 1 ukjent smittevei
5. MAI 5 Nærkontakter

Bosted på bekreftede smittede

Lindesnes kommune kan ikke opplyse om hvem som er smittet eller hvor i kommunen vedkommende bor av hensyn til den enkeltes personvern. De som får påvist Koronasmitte må i isolasjon og følges opp av kommunens helsetjeneste.