Smittestatus - oppdateres

Vi oppdaterer denne oversikten når vi får melding om nye bekreftede tilfeller.  

Dato Antall testet positiv for korona-viruset   Smittesporing
Totalt smittede 407 personer folkeregistrert i Lindesnes    
31. mars 2020 2   importsmitte
27. mars 1   ukjent
26. mars 1   ukjent
25. mars 1   oppholder seg og håndteres annet sted
24. mars 1   ukjent
21. mars 2   importsmitte
20. mars 1   importsmitte
30. april 1    
2. mai 1    
6. mai 1    
10. august 1   importsmitte
11. august 1   importsmitte
12. august 1   importsmitte
13. august 4   importsmitte
16. august 3   importsmitte    
23. august 2   importsmitte, nærkontakt
24. august 3   importsmitte
25. august 1   nærkontakt
23. september 1   testet og bosatt i Oslo, folkeregistrert i Lindesnes
2. oktober 1   testet og bosatt i Oslo, folkeregistrert i Lindesnes
5. oktober 1   testet og bosatt i Bergen, folkeregistrert i Lindesnes
8. oktober 1   importsmitte
29. oktober 2   importsmitte
7. november 1   oppholder seg et annet sted og følges opp der
10. november 1   oppholder seg et annet sted og følges opp der
13. november 1   importsmitte
14. november 20   nærkontakter
15. november 9   nærkontakter
16. november  5   nærkontakter
17. november 3   nærkontakter
18. november  5   nærkontakter
19. november  3   nærkontakter
22. november  1   nærkontakt
26. november 2   nærkontakt og ukjent
27. november 4   nærkontakter
1. desember 1   nærkontakt
2. desember  1   nærkontakt
9. desember 1   nærkontakt
11. desember 2   nærkontakter
15. desember 1   importsmitte
17. desember 1   nærkontakt
5. januar 2021 1   importsmitte
6. januar  1   nærkontakt
8. januar 8   nærkontakter, importsmitte
9. januar 2   nærkontakter
10. januar 4   nærkontakter
12. januar  2   nærkontakter
13. januar 1   nærkontakt
14. januar 1   nærkontakt
21. januar 5   nærkontakter
22. januar 3   nærkontakter
24. januar 1   nærkontakt
27. januar 3    
28. januar 9   nærkontakter
30. januar  2   nærkontakter
1. februar  3   nærkontakter
2. februar 2   nærkontakter
5. februar 1   nærkontakt
11. februar 1   nærkontakt
17. februar 5   nærkontakter
18. februar 3   nærkontakter
19. februar 1   nærkontakter
20. februar 3   nærkontakter
21. februar 7   nærkontakter
22. februar 4   nærkontakter
23. februar 1   nærkontakter
24. februar 2   nærkontakter
28. februar 2   nærkontakter
1. mars 1   oppholder seg i annen kommune og følges opp der
2. mars 1   nærkontakt
3. mars 1   nærkontakt
4. mars 3   nærkontakter
5. mars 3   nærkontakter
8. mars 1   oppholder seg i annen kommune og følges opp der
9. mars 1   nærkontakt
11. mars 3   nærkontakter
16. mars 2   nærkontakt, 1 oppholder seg i annen kommune og følges opp der
17. mars 2    
22. mars 1   oppholder seg annet sted i landet og følges opp der
6. april 1   ukjent smittevei
12. april 1   nærkontakt
13. april 2   nærkontakt, ukjent smittevei
14. april 2   ukjent smittevei
16. april 1   nærkontakt
17. april 4   nærkontakter
19. april 12   nærkontakter, ukjent smittevei
20. april 22   nærkontakter, ukjent smittevei
21. april 7   nærkontakter, ukjent smittevei
22. april 18   nærkontakter, ukjent smittevei
23. april 20   nærkontakter
24. april 11   nærkontakter
25. april 4   nærkontakter
26. april 11   nærkontakter
27. april 5   nærkontakter
28. april 11   nærkontakter
29. april 9   nærkontakter, ukjent smittevei (2)
30. april 3   nærkontakter
1. mai 4   nærkontakter
2. mai 1   nærkontakt
3. mai 2   nærkontakter
4. mai 10   Nærkontakter, 1 ukjent smittevei
5. mai 5   Nærkontakter
6. mai 9   Nærkontakter
7. mai 5   Nærkontakter
8. mai 4   Nærkontakter
10. mai 4   Nærkontakter
11. mai 2   Nærkontakt og ukjent smittevei
14. mai 1    
19. mai 1   Nærkontakt
20. mai 2   Nærkontakt og ukjent smittevei
25. mai 1   Nærkontakt
31. mai 2   Ukjent smittevei
2. juni 1   Nærkontakt
3. juni  1   Nærkontakt
9. juni 1   Ukjent smittevei
11. juni 1   Ukjent smittevei
15. juni 1   Nærkontakt
19. juni  1   Nærekontakt
21. juni 1   Nærkontakt
23. juni 1   Nærkontakt
28. juni 1   Nærkontakt
5. juli 1   Ukjent smittevei
6. juli 2   Nærkontakter
7. juli 1   Nærkontakt

Bosted på bekreftede smittede

Lindesnes kommune kan ikke opplyse om hvem som er smittet eller hvor i kommunen vedkommende bor av hensyn til den enkeltes personvern. De som får påvist Koronasmitte må i isolasjon og følges opp av kommunens helsetjeneste.