I samråd med kommuneoverlegen innføres det nå forsterkede tiltak i kollektivtrafikken i Lindesnes.

  • Vurder reisebehovet og ikke reis kollektivt om du ikke må.
  • Føler du deg syk? Ikke reis kollektivt.
  • Vask og sprit hendene jevnlig.
  • Host/nys i papir eller i albuekroken.
  • Vent på neste avgang dersom det er trangt på bussen.

Skoleskyss

Elever oppfordres til å gå, sykle eller bli kjørt. Elever som tar skolebussen oppfordres til å sitte sammen med en medelev i samme kohort. Det er tillatt å sitte skulder ved skulder. Prioriterer sitteplasser fremfor ståplasser. Framdøren er stengt på alle skolerutene. 

Andre ruter

• Rute 204 Taxus i Mandal opprettholdes med åpen framdør.

• Rute 200 Farsund-Kristiansand har stengt framdør vest for Alti i Mandal og åpen framdør østover mot Kristiansand. Framdøra er åpen ved påstigning fra Alti i Mandal i begge retninger.