Formålet med tilskuddet

Formålet med tilskuddet skal stimulere til varig aktivitet for barn og unge i kommunen.

Hvem kan søke

Alle som har en god ide til en aktivitet eller et arrangement. Målgruppen er barn og unge i alderen 0- 18 år og aktiviteten eller arrangementet bør komme flest mulig til gode

Hvor mye kan du søke om?

Du kan søke om maks kr. 50 000,-.

Hvordan søker du?

Du søker via elektronisk søknadsskjema. Du finner søknadsskjemaet nede på siden under SKJEMA.

I søknaden må du: 

  • beskrive hvem som skal delta på arrangementet eller aktiviteten din
  • beskrive hvordan du vil gjennomføre det
  • opplyse om når du vil gjennomføre det
  • opplyse om hvor du vil gjennomføre det
  • legge ved et budsjett og også beskrive om du søker fra andre aktører eller får annen inntekt
  • fortelle hvorfor barne- og ungdomsrådet skal prioritere nettopp ditt tiltak.

Alle søknader blir behandlet av BU, og de som får tildelt midler blir tilskrevet.