Kort om ordningen

Ordningen som i de siste årene (i Mandal kommune) gav velforeninger/tilsvarende mulighet til å søke tilskudd til oppgradering/opparbeidelse av «grønne møteplasser»  i sitt nærmiljø, er besluttet videreført i Lindesnes kommune.

Teknisk Drift har oppgaven med å fordele midlene etter søknad fra Velforeninger eller tilsvarende gruppe av beboere i et område. Det er ikke gitt spesifikke retningslinjer for tiltakenes form, innhold, hensikt eller utforming, og dermed heller ikke gitt spesifikke tildelingskriterier.

Slik søker du

Send inn kortfattet søknad som beskriver:

 • tiltakets omfang og hensikt
 • hvordan tiltaket er tenkt gjennomført og  finansiert
 • hvem tiltaket er rettet mot
 • hvem søker representerer

Søknaden sendes som e-post post@lindesnes.kommune.no og merkes «Tilskudd grønne møteplasser», eller leveres et av våre Innbyggertorg.

Søknadsfrist

22. april 2021

Trenger du hjelp med søknaden?

Vi kan i noe grad bistå med råd og veiledning i forbindelse med utforming av tiltaket m.m.

Kontaktperson

Harald Øyslebø

Send spørsmål på e-post: harald.oyslebo@lindesnes.kommune.no
Telefon: 97 05 00 82

Hvordan blir søknaden behandlet?

Teknisk Drift vil på eget grunnlag vurdere søknadene/tildele midler innenfor rammen. Tilskuddene vil bli utbetalt i september/oktober etter at tiltaket er dokumentert utført.

Hvem fikk midler i 2020

Det ble fordelt kr.134 600,- + innkjøp av 37 sittebenker med bord, 2 stk. fastmonterte griller og 2 stk. søppeldunker. Til sammen utgjorde dette kr. 202 800,-.

Hvem

Svar på søknad:

Sol kroa vel

 • 1 stk. bord/benk kan hentes
 • 4 000,- til beplantning og sti

Stemmen vang vel

 • 1 stk. bord/benk kan hentes

Malmø Skinsnes og klevåsen vel

 • 18 000,- til oppgradering av gammel badeplass

Ime vel

 • 5 stk. bord/benk kan hentes
 • 8 600,- til sandkasser og div busker

Spangereid vel

 • 4 stk. bord/benk kan hentes.

Solhøgda bofellesskap

 • 1 stk. bord/benk kan hentes
 • 7 000,- til bålpanne med utstyr

Game og elveveien vel

 • 2000,- til sandkasse

Holum historielag

 • 2 stk. bord/benk kan hentes

Strandkilen beboerforening Hisåsen vel

 • 9 000,- til lekeapparater

Nedre Hålands heia vel

 • 6 000,- til volley og fotballnett samt vedlikehold av grill bu

Øyslebø vel

 • 15 000,- til gapahuk materialer

Skogsøy vel

 • 7 500,- til sand og badestige

Egelands gården vel

 • 4 stk. bord/benk kan hentes
 • 1 500,- til volleyballnett

Buhølen og omegn vel

 • 2 stk. benk/bord kan hentes

Tregde vel

 • 7 000,- til oppgradere skaterampe og sandkasse

Omlandsneset vel

 • 2 stk. bord/benk kan hentes
 • 10 000,- til bordtennis bord

Øvrebyen vel

 • 5 000,- til fysiske miljøtiltak

Skjebstad vel

 • 4 stk. bord/benk kan hentes
 • 1 stk. fastmontert grill kan hentes

Rødberg og gjedeland vel

 • 1 stk. bord/benk kan hentes..
 • 5 000,- til fotball og volleyball nett.

Storaker vel

 • 4 stk. bord/benk kan hentes.
 • 1 stk. søppeldunk kan hentes
 • 1 000,- til skilt ved jettegryta

Sanden vel

 • Yter ikke penger til drift.
 • 9 500,- til kjøp av en blomsterkasse.

Laudal vel

 • 2 stk. bord/benk kan hentes.
 • 6 500,- til merking av tursti.

Langåsen vel

 • 6 000,- til urtehage, frukt trær og bærbusker samt petanque spill

Buhølen og omegn vel

 • 2 stk. bord/benk kan hentes
 • 1 stk. grill til fastmontering kan hentes.
 • 1 stk. søppeldunk kan hentes

Sjølingstad og omegn vel

 • 2 stk. bord/benk kan hentes.
 • 6 000,- til sand og grill

 

Vel forening

Antall benker

Sol kroa vel

1

Ime vel

5

Spangereid vel

4

Solhøgda

1

Egelands gården vel

4

Buhølen og omegn vel

2

Omlandsneset vel

2

Skjebstad vel

4

Rødberg og gjedeland vel

1

Storaker vel

4

Laudal vel

2

Buhølen og omegn vel

2

Sjølingstad og omegn vel

2

Holum historielag

2

Stemmen vang vel

1