Målgruppe

Kurset er for deg mellom 18-65 år som opplever søvnvansker som går ut over hverdagen og som ønsker å forbedre søvnkvaliteten uten bruk av medikamenter.

Sliter du med søvnapne, døgnrytmeforstyrrelser eller restless legs kan du ha god nytte av deler av kurset, men bør i tillegg kontakte fastlege for medisinsk oppfølging.

Tid, sted og oppstart

Dato og klokkeslett: Kurset har følgende samlinger: 28. september, 5. oktober, 12. oktober og 2. november kl. 16.00-18.00

Adresse: Lars O. Røllandsgate 7 (Mandal sykehjem).

Hva koster det?

Kr. 300,-

Forskningsprosjekt - se film

Frisklivssentralen i Lindesnes deltar i et forskningsprosjekt i samarbeid med NTNU som skal undersøke om kurset "Sov Godt" har en gunstig effekt på søvnkvalitet og livskvalitet.

 

NTNU Medisinfri Søvnbehandling

Påmelding og spørsmål

Har du spørsmål, eller ønsker du å delta, kan du ta kontakt med oss i Frisklivssentralen på
tlf. 90 51 37 51