Spillemidler - krav og søknadsskjema

Krav 

 • Idrettsanlegg skal være åpne for allmenn idrettslig virksomhet. Til idrettsanlegg kan det søkes om inntil 1/3 av totalsum (ulike maksimumsgrenser).
 • Anlegg skal ikke drives på kommersiell basis
 • Alle anlegg må være registrert hos idrettsenheten, før iverksettelse av søknad og byggestart
 • Avslåtte, men tidligere godkjente søknader, må fornyes/gjentas innen fristen.

Slik søker du

Alle søknader skal leveres via elektronisk elektronisk søknadsskjema

Nærmiljøanlegg - krav og søknadsskjema

«Ordinære nærmiljøanlegg» er enkle utendørs anlegg for fysisk aktivitet, trim og idrettslek; eksempelvis ball-løkke, sandvolley, turløype osv., men ikke rene lekeplasser og lekeplassutstyr.

Krav

 • Det må foreligge tinglyst skjøte/leieavtale på min. 20 år for nærmiljøanlegg.
 • Nedre godkjente kostnadsramme er kr. 50 000,-. Det gis 50 % tilskudd, min. kr. 25 000,- maks kr. 300 000,-.
 • Velforeninger og borettslag kan blant annet søke om midler til nærmiljøanlegg.
 • Anlegg skal ikke drives på kommersiell basis.
 • Alle anlegg må være registrert hos parkvesenet, før iverksettelse av søknad og byggestart.
 • Avslåtte, men tidligere godkjente søknader, må fornyes/gjentas innen fristen.

Slik søker du

Alle søknader skal leveres via elektronisk søknadsskjema.

Søknadsfrister

 • 15. august: Frist for å melde inn til kommunen påtenkte nye spillemiddelsøknader 
 • 1. september: Frist for elektronisk innlevering til kommunen av komplett  materiale/søknader med planer og nødvendige bilag.

Søknadsbehandling

Søknaden sendes elektronisk til kommunen, som gjennomgår søknaden og gjør en intern prioritering av innkomne søknader. Søknadene sendes videre til Fylkeskommunen innen 15. januar påfølgende år. Det er Fylkeskommunen som avgjør tildelingen.

Generelle betingelser

 • Betingelsen er at prosjektet inngår i vedtatt kommunedelplan for idrett, friluftsliv og aktivitet. Disse finner du nede på siden under DOKUMENTER.
 • Alle anlegg skal meldes til kommunen før søknad og byggestart.
 • Det skal opprettes anleggsnummer for prosjektet hos kommunen før det søkes og bygging iverksettes.