Særskilt norskopplæring

Særskilt norskopplæring er en forsterket, tilpasset opplæring i norsk

Tospråklig fagopplæring

Tospråklig fagopplæring er opplæring i fag på norsk og på elevens morsmål

Morsmålsopplæring

Morsmålsopplæring er opplæring i elevens eget morsmål

Innføringsklasser

  • Barneskolen har innføringsklasse for nyankomne elever på barnetrinnet
  • Ungdomsskolen har innføringsklasse for nyankomne elever på ungdomstrinnet
  • Innføringsklassene har aldersblanding 2 .- 7.trinn og 8. - 10.trinn
  • 1. klassingene starter direkte sammen med norskspråklige elever